• Pilates Complete (map)
  • 1 Kastellgatan
  • Gothenburg, Västra Götalands län, 413 07
  • Sweden

Dina rörelser kan hjälpa andra! 

Donationsyoga söndagen 2 juli 10:00-11:30. 

”Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield skall samla in medel från privatpersoner och företag och dela ut donationer till utvalda individer, verksamheter och/eller aktiviteter med syfte att främja funktionshindrade personers utveckling, deltagande i kulturella aktiviteter, stärkande av dessa personers självkänsla samt att hjälpa dem att nå sin fulla potential i Gustav Whitefields anda. Denna anda innebär att skänka glädje, vilja, mod och kärlek till personer som behöver det.”

Donation 400 kr.

Samtliga pengar skänks till insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield

Anmälan: magnus@magnusringberg.com, bekräfta din plats med betalning via Swish på nummer 123 900 3666

Det övergripande målet med stiftelsen är att stödja och inspirera människor till fortsatt utveckling trots medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina individuella förutsättningar så alla kan ges chansen att utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

Stiftelsen står under kontroll av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, organisationsnummer 802477-7495. Stiftelsen är innehavare av 90-konto, reglerat av Svensk Insamlinskontroll. Revisor är Thomas Nilsson, auktoriserad revisor hos EY i Göteborg.