Jag har under våren filmat fem yogasekvenser. Klasserna har olika fokus, upplägg och innehåll och ger dig en variation i din praktik. Utforska dina förflyttningar och skapa medvetenhet kring dina kontaktpunkter och förlängningar. Här nedan kan du titta på en kort sammanfattning av klass 1-5. Du kan köpa dem i min web-butik.