Här kommer 2019-års versioner av space m yoga. I klasserna 1-5 får du förflytta dig medvetet och engagera hela din kropp i dynamiska sekvenser. Du kan köpa dem i min webshop.